TÜSED "Eksik Sigorta" konusunda uyarıyor...

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği, tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan fiyat artışlarına bağlı olarak, yapı, eşya, makine, demirbaş, konut ya da vasıta gibi birçok sigortalanabilir kıymetin yeni değerlerinin oldukça yükseldiğine dikkat çekerek sigorta yaptırılmasının mağduriyetlerin önüne geçeceğine vurgu yaptı.

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği Yönetim Kurulu, yaptığı bir açıklama ile varlıkların değerlerinin arttığına dikkat çekerek, sigorta yaptırmanın artık bir zorunluluk olduğuna dikkat çekti. Açıklamasında; “Sigorta bedeli/sigorta değeri farkı” konusunun da altını çizen TÜSED Yönetim Kurulu, fark oluştuğu takdirde eksik sigorta hükümleri uygulanacağını belirterek, şu ifadelere yer verdi: “Tüketicilerin poliçedeki sigorta bedellerinin, sigortalanan kıymetlerin güncel ve de toplam değerlerinin karşılığı olarak belirlenip belirlenmediğine dikkat etmesi gerekmektedir. Bu sayede kısmi veya tam hasar durumunda oluşacak mağduriyetlerin önüne geçilecektir.”

TÜSED Yönetim Kurulu, yaptığı açıklamada, ayrıca ülkemizde bu kıymetler için düzenlenen poliçelerin genelde yeni değer esasına göre düzenlenmekte olduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti: “Yani zarar gören kıymetin hasara uğraması sonrasında yenisinin fiyatı üzerinden değerleme yapılmakta, değişmesi gereken eşyanın eskisinin yerine yenisinin bedeli tazmin edilmektedir. Yine hemen hemen tüm poliçelerde sigortalıyı koruma amaçlı sigortacılık dilinde enflasyon klozu ve/veya eksik sigorta koruma oranı adı altında klozlarda poliçelerde mevcuttur. Ancak yaşanan süreçte bu koruma tedbirini içeren poliçeler dahi hasarlı kıymetin, poliçedeki sigortalandığı değer ile aynı kıymetin hasar sonrasındaki yenisinin yerine konması değeri arasında fark oluşmasını maalesef engellememektedir. Sigortacılık dilinde buna sigorta bedeli / sigorta değeri farkı denilmekte ve fark olması halinde eksik sigorta hükümleri uygulanmaktadır. Bu durumu basit bir örnek ile açıklamak istersek, sigorta poliçenizde, aksine bir hüküm yoksa herhangi bir kıymet için toplam 100.000 TL sigorta bedeli belirlendi ve oluşan hasar sonrası bu kıymet yenileri toplamı 200.000 TL olarak tespit edildi ise eksik sigorta hükümlerinin uygulanması sonrasında sigorta bedeli ile sigorta değeri oranları farkı kadar eksik tazminat hesaplaması yapılmaktadır. Yine yukarıdaki örnek dikkate alındığında, hasar 10.000 TL ise tazminat 5.000TL olmakta, sigortalı %50 oranında, yani 5.000 TL eksik ödeme almaktadır.”